web directoriesfree CSS templates


Przedszkole Stokrotka - wspólna troska o dzieci w uznaniu jego prawa do:

  • szacunku
  • miłości
  • tajemicy
  • własności
  • godności
  • samostanowienia
  • sprawiedliwości
  • rozwoju i dojrzewania
  • zabawy, pracy, badania

W działaniach pedagogicznych kierujemy się założeniami Marii Montessori, które umożliwiają dziecku wszechstronny i optymalny rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy, społeczny i kulturowy.
Staramy się zapewnić każdemu dziecku spontaniczną i twórczą aktywność, pomagamy w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji.
listopad


25 listopad - Dzień pluszowego misia
październik

Halloween